DOMOV » PREDSTAVITEV DRUŠTVA » Čebelarsko društvo Barje

Čebelarsko društvo Barje je bilo ustanovljeno 19. marca 1933 in bo čez 2 leti praznovalo svojo 90. obletnico delovanja. Ustanovnega zbora, ki je potekalo v nekdanji osnovni šoli na Barju se je takrat udeležilo 28 čebelarjev. Za predsednika je bil izvoljen pobudnik ustanovitve, upravitelj šole, Tit Grčar, a se je tej funkciji odpovedal in predlagal, naj ostane tako kot je bilo dogovorjeno na ustanovnem sestanku. Tam pa so se dogovorili, da bi enkrat volili predsednika iz Črne vasi, podpredsednika pa iz Ilovice, ter naslednjič obratno. In tako se je zgodilo, da je postal prvi predsednik Anton Škraba iz Črne vasi, podpredsednik pa Ferdo Javornik iz Ilovice.

Društvo hrani izvirni zapisnik ustanovnega zbora ter zapisnike sestankov iz prvih let delovanja. Dragocen je dokument iz leta ustanovitve, v katerem je poimenski spisek 29 članov ter vrsta in število panjev, ki jih je posedoval posamezni član. Skupno so takrat imeli 294 panjev, od tega 49 kranjičev, 232 panjev AŽ (le-tega je patentiral leta 1910 slovenski čebelar in inovator Anton
Žnidaršič) ter 20 panjev drugih mer. Nekaj teh kranjičev in tudi druge takratne čebelarske opreme se danes nahaja v malem društvenem muzeju na sedežu društva.

 

Korenine ima društvo na Barju in tudi po 2. Svetovni vojni je imelo svoje prostore v šoli na Barju. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja pa so se razmere spremenile in sestanki so morali potekati po domovih in gostilnah. V začetku osemdesetih let je društvo nekaj časa gostovalo v domu upokojencev Krim; nato pa se je v začetku devetdesetih zanj našel lesen paviljon ob stavbi KS Galjevica. Ob ukinitvi le-te je objekt prevzela osnovna šola Oskarja Kovačiča, vendar je društvo lahko prostore obdržalo še naprej zase, vse do leta 2004. Takrat pa je prišlo do širitve šole in paviljon je bil porušen. Mestna občina Ljubljana je nato leta 2006 zagotovila društvu nove prostore v prizidku OŠ Livada v ČS Trnovo. Tako je danes društvo vpeto v dve četrtni skupnosti in z obema dobro sodeluje. Potrebno pa je poudariti, da večina od 73 današnjih članov društva živi in čebelari na področju ČS Rudnik. Še več: s statutom je določeno, da društvo deluje na območju (bivših KS) Galjevica, Krim, Rudnik, Peruzzijeva in Barje. Na tem področju upravlja tudi s pašnim redom. Najzaslužnejši za pridobitev novih stalnih prostorov je bil pokojni Drago Razboršek, ki je v letih 2003- 2010, ko je predsedoval društvu, delovanje društva močno oživil. Pod njegovim predsedstvom se je članstvo društva tudi povečalo od 26 (2005) do 56 članov (2010). Ob predaji predsedniških dolžnosti ga je društvo proglasilo za častnega predsednika. Čebelarska zveza Slovenije pa mu je na predlog društva leta 2012 podelila najvišje, zlato odlikovanje I. stopnje Antona Janše. Tudi društvo se lahko pohvali s podobnim priznanjem, in sicer leta 2008 je ČZS odlikovala društvo ob 75. letnici delovanja z redom II. stopnje Antona Janše.

Društvu je bil leta 2016 podeljen status društva v javnem interesu in kasneje s spremembo zakonodaje status nevladne organizacije, ki deluje v kmetijstvu. Na parceli za OŠ Livada ob
poti PST, v lasti MOL, je leta 2017 društvo postavilo lasten čebelnjak, ki ga koristi za izobraževalne namene, predvsem pa za čebelarske krožke. Trenutno člani društva vodijo 2 krožka: enega na OŠ Livada s tremi skupinami krožkarjev in drugega na BIC, Gimnaziji in srednji veterinarski šoli. Društvo letno opravi preko 30 različnih aktivnosti. Poleg vodenja krožkov opravi številne predstavitve o čebelarjenju v vrtcih v ČS Rudnik in Trnovo. Organizira tudi predavanja za svoje člane, poleg tega pa izvede še vsako leto dve strokovni čebelarski ekskurziji – eno spomladi in drugo v jeseni. Vsako leto sodeluje tudi s predstavitveno stojnico na dnevu ČS Rudnik. Poleg tega se vsako leto predstavi na jesenski tržnici TD Barje.

ČD Barje je tako rekoč od samega začetka, od leta 2015 tudi član Čebelje poti, katere svečano odprtje in nato organiziran prvi pohod po točkah je bil 7. oktobra 2015 v Botaničnem vrtu. Kot član te poti je društvo pripravljeno odpreti svoja vrata in pokazati zainteresiranim obiskovalcem svojo zbirko zgodovinskih čebelarskih eksponatov. Društvo aktivno sodeluje pri njenem nadaljnjem razvoju in promociji. Prav tako se udeležuje številnih drugih akcij v okviru MOL, kot npr. pri vsakoletnem Medenem dnevu na Stritarjevi ulici, Festivalu za tretje življenjsko obdobje v CD, ipd. Sodeluje tudi pri aktivnostih Čebelarske zveze Slovenije, zlasti pri vsakoletni akciji odprtih vrat ter pri slovenskem zajtrku. Ob tem dogodku so njegovi člani prisotni kar v nekaj vrtcih in šolah. Odkar ima društvo lasten čebelnjak, je poseben dogodek tudi društveno točenje medu. Letos smo kljub sicer na splošno slabi čebelarski sezoni, pridelali v sodelovanju z našimi prijateljicami čebelami 110 kg kakovostnega gozdnega medu. Zanj smo prejeli srebrno medaljo na ocenjevanju v Semiču. Del medu društvo nameni tudi za prodajo občanom.

Društvo danes šteje 72 članov in se je že pričelo pripravljati na svojo devetdeseto obletnico, katero namerava svečano obeležiti in ob tem izdati tudi monografijo o svoji bogati zgodovini
delovanja. Vpeto pa je še v en projekt, ki ga želi izpeljati še pred tem: postavitev replike Plečnikovega čebelnjaka iz Lanov (Češka) iz leta 1927. S postavitvijo tega dela našega velikega arhitekta bo društvo pomembno prispevalo k ohranitvi Plečnikove arhitekturne dediščine, ki bo obogatilo tudi Čebeljo pot. Prvotna ideja je bila postavitev na Barju za Plečnikovo cerkvijo sv. Mihaela, vendar se Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije s tem žal ni strinjal. Nova verjetna lokacija je na južnem bregu grajskega hriba na planoti pri platani blizu vile Samassa.

V kolikor bo projekt tam realiziran, se bo imenoval Balkon na Barje, iz dveh razlogov: od tam je lep razgled na Barje in s čebelnjakom bo upravljalo ČD Barje. Člani društva se vsako sredo srečujemo v društvenih prostorih na naslovu ulica Dušana Kraigherja 2. Trenutne omejitve v času epidemije korona virusa vplivajo na naše delovanje, vendar je društvo kljub temu tudi letos opravilo že preko trideset aktivnosti.

Naslov društva: ulica Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana
Spletna stran: https://publishwall.si/cebelarsko.drustvo.barje/
Tel. tajnice društva Gordane Vidić: 070 170 444
Tel. Predsednika društva Aleša Süssingerja: 051 604 492

Avtor: Aleš Süssinger, predsednik ČD Barje

Članek je bil objavljen v glasilu četrtne skupnosti Rudnik, številka 3, november 2020.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja