DOMOV » OKOLJE » Ohranjanje neokrnjene narave

Ohranjanje neokrnjene narave

Turistično društvo Barje je prostovoljno združenje, ustanovljeno leta 1988, v katero se združujejo občani (člani) z namenom in ciljem ohranjanja narave in pospeševanja turizma. Društvo je pravna oseba zasebnega prava in deluje v skladu z Zakonom o društvih. Društvo deluje na območju Barja, dela Ljubljanskega barja, ki leži pretežno v južnem delu Občine Ljubljana, delno pa tudi v Občini Ig. Trenutno ima društvo 53 članic in članov. Sedež društva je v stari barjanski šoli, na Ižanski cesti 303.

Barje je leta 1927 poimenoval geograf dr. Anton Melik: “Barje pomeni topografsko označbo, namreč skupno ime za novonastale naselbine Črna vas, Lipe, Hauptmance, Ižanska cesta in Ilovica”. Iz naselja Ilovica so sedaj nastala naselja Jurčkova pot, Ilovški štradon, Uršičev štradon, Lahova pot in Peruzzijeva cesta. To območje je povezano zaradi posebnega kolonialnega načina poselitve v 2. polovici 19. stoletja. Območje Barja leži v Krajinskem parku Ljubljansko barje in je krhek naravni sistem, ki ga želijo Barjani ohraniti čim bolj neokrnjenega za naše zanamce. Ena najpomembnejših nalog Turističnega društva Barje je varstvo okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter negovanje ljudskih običajev, kot so rezanje šote, kopanje jarkov in zabijanje pilotov oziroma kolov. Zadnja leta je vsa dejavnost društva posvečena predvsem ohranjanju narave, promociji ohranjanja narave in ozaveščanju mladih o pomenu naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov in zdrave pitne vode za vse nas. Izjemno ponosni pa so v društvu Barje, da je njihovo resno delo prepoznalo Ministrstvo za okolje in prostor, ki jim je podelilo status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

V skladu s svojim programom dela in v sodelovanju s Turizem Ljubljana in Četrtno skupnostjo Rudnik društvo v posameznem letu izvede Čistilno akcijo v okviru akcije »Za lepšo Ljubljano«. K sodelovanju povabijo vse, ki želijo, da bi bilo okolje v katerem živijo, čisto. Očistijo se vse javne poti po Barju, vključno z okolico vseh turistično zanimivih lokacij na Barju in bregovi barjanskih rek in potokov. Prav s čistilno akcijo je društvo v letu 2019 doseglo 1. mesto med 42 sodelujočimi društvi iz cele Slovenije v vseslovenskem natečaju Moja reka.si 2019, za izkazano skrbnost za čisto in urejeno okolje in najboljšo organizacijo čistilne akcije. Društvo si je s tem naslovom zaslužilo tudi omembo v nacionalnem videu, ki ob evropskem dnevu CIVIC PRIDE slavi dosežke nevladnih organizacij, ki so svet vsaj malo spremenile na bolje.

Spomladi, ko se narava začne prebujati, se običajno okoli 170 pohodnikov udeleži priljubljenega Pohoda po Barju. Pot, ki vodi po razkošni naravi Barja in njenih znamenitostih, ni zahtevna, je pa dolga skoraj petnajst kilometrov. Za udeležence je to bogata izkušnja, saj jih domačini in vodniki Krajinskega parka Ljubljansko barje, seznanijo z naravnimi danostmi območja, po katerem hodijo.
Tudi na naše najmlajše TD Barje ne pozabi. Vsako leto v juniju, še preden se otroci razveselijo počitnic, izvede društvo Otroške barjanske žabarije. Večina obiskovalcev je iz širšega območja mesta, ki z iskrenim zanimanjem spoznavajo skrivnosti Barja.

Otroci navadno uživajo ob spoznavanju živali, ki živijo v in ob jarkih na Barju (žabice, pupki, belouške, polžki, murenčki, čebelice, …), ob poznavanju drevesnih vrst na Barju in aktivni udeležbi pri igricah (pastirskih igricah, vlečenju vrvi, hoji po »čutni poti«, ustvarjalnih delavnicah, vožnji z gokarti in igranju »gasilcev« ter reševalcev in policistov. Otroci izpolnjujejo tudi poseben vprašalnik, na katerem so vprašanja povezana s poznavanjem značilnosti Barja, njegovih prebivalcev (živali, rastlin) in varovanja okolja (ravnanje z odpadki).
V oktobru poteka prireditev Jesenska tržnica na Sejmišču Barje. Na njej sodeluje do 40 ponudnikov pridelkov, izdelkov domače obrti (ozimnica, raznovrstne buče, med in čebelarski izdelki, izdelki iz kozjega mleka, suha roba in drugo). Jesenska tržnica je dobro obiskana, v največjem številu se je udeležijo Barjani, pridejo pa tudi obiskovalci iz drugih predelov Ljubljane. V zadnjih letih konec prireditve popestri ličkanje koruze. V tekmovalne ekipe so vključeni tudi obiskovalci, ostali pa navdušeno sodelujejo z bučnim navijanjem. Zelo odmevna prireditev.

Člani društva uspešno sodelujejo tudi v mednarodnih projektih. Skupaj s Krajinskim parkom Ljubljansko barje sodelujejo v mednarodnem projektu WETNET, ki ima nalogo ohranjanja mokrišč in mednarodnem projektu LIFE AMPHICON, ki je projekt nekaj evropskih držav za ohranjanje dvoživk in obnovo njihovih habitatov. Društvo ima v lasti tudi zemljišče (mokrotni travnik), na katerem poteka t. i. projekt »Učna pot po Barju«. Skozi vse leto se ureja gozdni rob, ki meji na zemljišče, kosi travo in odstranjuje zlato rozgo in druge invazivne rastline.

Društvo pripravlja program ureditve kolesarske poti po Barju, ki bo zanimiva za kolesarje, a se ne bo smela preveč približati najbolj občutljivim predelom, kjer so gnezdišča ptic, drstišča ter rastišča zaščitenih rastlin. K tem glavnim nalogam je društvo v svoj program vključilo še tri pomembne naloge, ki jih je društvo pričelo izvajati že v letu 2019. Najpomembnejše dodane točke programa so Projekt »Rastoča knjiga Barja«, aktivno sodelovanje z Osnovno šolo Oskar Kovačič pri programu turistična vzgoja in koordinacija dela Iniciativnega odbora v povezavi z izgradnjo novega Centra Barje.

Turistično društvo Barje je v skladu s svojim programom dela in v sodelovanju s Turizem Ljubljana izvedlo v času pandemije Covida 19 tiste projekte, ki so bili lahko izvedeni v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Društvo odlično sodeluje s Turistično zvezo Slovenije, Turizmom Ljubljana, Krajinskim parkom Ljubljansko barje, Zvezo športnih društev Ljubljana, Četrtno skupnostjo Rudnik, domicilnimi barjanskimi društvi (Kulturno prosvetno društvo, Športno društvo, Prostovoljno gasilsko društvo Barje).
V prihodnje želi društvo privabiti čim več novih članov, z novimi idejami in pripravljenostjo k sodelovanju pri izvajanju nalog društva.
Novice in dogodke, ki jih pripravljajo v turističnem društvu Barje, lahko spremljate tudi na spletni strani: http://td-barje.si

Napisala: Mag. Alojzija Strle, predsednica TD Barje

Članek je bil objavljen v glasilu četrtne skupnosti Rudnik, številka 1, junij 2021.

SORODNI ČLANKI

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja