DOMOV » NOVICE » Začetek gradnje Centra Barje

Začetek gradnje Centra Barje

Čeprav je bil začetek prenove Centra Barje napovedan za letošnje leto, se je njegova obnova nekoliko zamaknila, saj je bilo potrebnih še nekaj dopolnitev pri projektu. Tako se je zavleklo tudi pridobivanje dovoljenj. Ker smo na nov četrtni center čakali zares dolgo, bomo na začetek obnove in dograditve Centra lahko počakali še kakšen mesec več, saj vemo, da smo tik pred velikim dogodkom! Podrobnosti o sami obnovi bomo, ko se bo ta začela, objavljali tudi na tej spletni strani.

Ker pa je pričakovanje na obnovo zares že na vrhuncu, je misli o Centru Barje, stari Barjanski šoli in barjanskih društvih, ki delujejo tukaj, strnila mag. Alojzija Strle.

Članstvo vseh domicilnih barjanskih društev in številni krajani, Barjani so se izredno razveselili sporočila, da se bo prenova stare barjanske šole in zunanja ureditev površin za šolo začela kmalu. Na javnem natečaju je bila 14. maja 2019 sprejeta najprimernejša rešitev projekta za Center Barje in predstavljena tudi v Mestni hiši. Projekt je bil opisan tudi na spletni strani Mestne občine (/assets/uploads/CENTER-BARJE-Objekt-stare-sole-arhiv-MOL.jpg).

Na osnovi vseh informacij in številnih vprašanj posameznih krajanov, Barjanov se je na svoji prvi konstitutivni seji, dne 21. maja 2019, sestal Iniciativni odbor za Center Barje (IO), sestavljen iz predsednikov domicilnih barjanskih društev in nekaterih članov društev: Kulturno prosvetnega društva Barje, Turističnega društva Barje, Športnega društva Barje, Zavoda za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja in Združenja borcev za vrednote NOB Barja. Za koordinatorico dela odbora in povezav s pristojnimi organi MOL je bila imenovana Alojzija Strle.

Prostor za društva in druženje

Glavne zahteve članov IO do občinskih odločevalcev, v povezavi s Centrom Barje, se nanašajo na zagotavljanje prostorov v poslopju šole in drugih zunanjih površinah barjanskim domicilnim društvom, ki jih le-ta potrebujejo za izvajanje svojih aktivnosti oziroma nalog, za katere so bili ustanovljeni.

Projekt vključuje celovito adaptacijo, prenovo stare barjanske šole, postavitev dveh paviljonov in ureditev pripadajočega šolskega zemljišča za razne dejavnosti krajanov (šport, kultura, tržnica …). Projekt Center Barje od samega začetka ni vseboval izgradnje dvorane, ki bi bila zamenjava za dvorano, ki so jo Barjani desetletja imeli v Zadružnem domu Barje. Dvorana pa še vedno ni bila predvidena tudi pri drugi predstavitvi natečajne rešitve Centra Barje.

Člani IO in predstavniki barjanskih društev so zaradi tega ponovno zahtevali dopolnitev projekta z obvezno vključitvijo izgradnje dvorane. Ponovno je bil podan predlog s strani članov IO, da se dvorana zgradi na podstrehi šole in naj se zaprosi Zavod za varstvo kulturne dediščine za dovoljenje takega posega, ki je vseskozi nasprotoval takšnemu predlogu. Predlagani predlog s strani strokovnjakov ZVKD ni bil odobren, zato so se iskale nove rešitve glede dvorane. Predstavniki IO so se glede dvorane jeseni 2020 najavili tudi pri Županu gospodu Jankoviću, ki jih je sprejel in po dodatnih obrazložitvah predstavnikov Barjanov sprejel in predlagal več možnih rešitev, ki so jih strokovne službe preučile in določile rešitev.

V načrtu tudi dvorana

V načrtih je predvideno, da bodo v pritličju šole večji prostori v souporabi za izvajanje programov društev in drugih, v prvem nadstropju pa bodo prostori za potrebe delovanja (pisarne) posameznih barjanskih domicilnih društev (Kulturno prosvetno društvo, Turistično društvo, Športno društvo, Konjerejsko društvo in Združenje borcev za vrednote NOB) in za programe. V nadaljnjih pogovorih med pristojnimi službami in člani IO je bilo dogovorjeno, da se društva sama dogovorijo o razporeditvi oziroma dodelitvi prostorov v prvem nadstropju prenovljene šole, kar so tudi soglasno storila in svojo odločitev sporočila pristojni službi.

Urejanje dokumentacije projekta Centra Barje se bliža koncu in v projekt je vključena tako želena in za Barjane potrebna dvorana. Dvorana torej bo in sicer za staro šolo, v enem od dveh velikih lesenih paviljonov, opremljena bo s 120 sedeži, z vsemi potrebnimi dodatnimi prostori (oder, zaodrje, garderoba, sanitarije, …). V paviljonu bodo prostori namenjeni še za druge dejavnosti četrtne skupnosti (vključujoč vstopno točko v Krajinski park Ljubljansko barje z izposojevalnico koles, dva priveza za konje, balinišči, lokalno tržnico, …). Ostali prostor do reke Iščice bo namenjen rekreativnim dejavnostim, park z urejenim bregom Iščice. Na območju Centra Barje je predvidena še postaja sistema izposoje koles BicikeLJ.

Projekt Center Barje je na prioritetni listi Župana MOL, začetek izgradnje je predviden v letu 2022, zaključek v letu 2024. Vzporedno z izgradnjo centra Barje se bo urejala Ižanska cesta od križišča s Peruzzijevo in Črnovaško cesto do Livade, saj bo v njej vsa komunalna infrastruktura, tudi za potrebe Centra Barje.

Končno za nas Barjane nekaj vzpodbudnega. Veselimo se tega.

Pripravili: Iniciativni odbor za Center Barje,
koordinatorica mag. Alojzija Strle
Foto: Katarina Juvanc Šinkovec in arhiv TD Barje

SORODNI ČLANKI