DOMOV » NOVICE » Zaprt del Ižanske smer križišče z Jurčkovo/Hladnikovo c. – Lahova pot

Zaprt del Ižanske smer križišče z Jurčkovo/Hladnikovo c. – Lahova pot

https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/prenavljamo-za-vas-izanska-cesta-3/

Od 11. 6. 2023 do najkasneje 31. 12. 2023, bo zaradi ureditve pločnikov in
kolesarskih stez v sklopu rekonstrukcije Ižanske ceste v sklopu dograditve javne
kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL: območja št. 12.2 – Ilovica in
Ižanska cesta-sever. zaprt del Ižanske ceste južno od križišča z Jurčkovo cesto do Lahove poti.

SORODNI ČLANKI