DOMOV » NOVICE » OKUSI RUDNIŠKE ČETRTI

OKUSI RUDNIŠKE ČETRTI

Natečaj za lokalno jed 2024

Lokalne jedi niso le hrana. So zgodbe, tradicije in kultura.

Zato si želimo, da bi tudi v naši četrtni skupnosti ustvarili čim več kulinaričnih zgodb, sladkih, slanih, slastnih. Kulinaričnih zgodb, ki temeljijo na lokalnih sestavinah ali ponazarjajo naravne in kulturne značilnosti Četrtne skupnosti Rudnik.

Z natečajem bi radi spodbudili lokalne prebivalce, da ustvarimo pisan šopek jedi, ki spominjajo na domače okolje, na Barje, Rudnik, Rakovnik, na Četrtno skupnost Rudnik.

Natečaj v sodelovanju z Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana pripravljamo v sklopu meseca Četrtne skupnosti Rudnik.

Pogoji sodelovanja:

 • Naloga prijavljenih je priprava avtorskega recepta za lokalno jed na natečaju Okus Rudniške četrti.
 • Prijavijo se lahko prebivalci Četrtne skupnosti Rudnik ali tisti, ki so prek lokalnega društva, šole, vrtca, drugih zavodov, organizacije ali na kakršenkoli način povezani s ČS Rudnik.
 • Vsak tekmovalec se lahko prijavi le z eno jedjo.
 • Jed naj vsebuje lokalne sestavine* in/ali naj bodo pri izgledu upoštevane naravne, kulturne in druge značilnosti ČS Rudnik **
 • Tekmovalci lahko pripravijo slano ali sladko jed. Receptura naj bo napisana za 4 osebe.
 • Končna prijava mora vsebovati: osnovne podatke tekmovalca, šifro, ime jedi, pisni recept, fotografijo pripravljene jedi, kratek opis uporabljenih tehnik in opis, zakaj je to lokalna jed (lahko le opis uporabe sestavin, lahko je »zgodba«).
 • Prijavite se na podlagi prijavnice.
 • Prijavnico oddajte prek spletnega obrazca. Če imate problem z oddajo spletnega obrazca, pišite na elektronski naslov rudniska.cetrtinka@gmail.com, da dobite obrazec za prijavo in ga nato vrnete po elektronski pošti. Lahko tudi pokličete v ČS Rudnik, 01 428 03 45 in se za oddajo prijavnice dogovorite osebno.
 • Po prvi prijavi vam bomo po elektronski pošti, ki ste jo navedli v prijavnici, poslali dodatne informacije.
 • Rok za končno prijavo je 20.8.2024 do 24h
 • Strokovna komisija bo gradiva sprejela v šifrirani obliki, zato ne bo vedela, komu recepti pripadajo.
 • Strokovna komisija je sestavljena s sedmih članov, strokovnjakov s področja gostinstva, turizma, etnologije ter predstavnikov Četrtne skupnosti Rudnik in Turizma Ljubljana.
 • Strokovna komisija bo do 31.8.2024 izbrala 8 finalistov. O odločitvi bo obvestila  vse sodelujoče. Izbrane kandidate bo po naključnem vrstnem redu povabila na zaključni dogodek.
 • 8 izbranih finalistov bo svojo jed predstavilo na Dnevu ČS Rudnik, 21. septembra 2024, kjer se bo njihova jed degustirala.
 • Na izbor zmagovalca bosta vplivali inovativnost jedi in oblika, ki naj jo navdihujejo elementi iz četrtne skupnosti Rudnik. 
 • Kriterij za ocenjevanje: uporaba lokalnih sestavin (30 %), okus (30%),kreativnost (20 %), predstavitev jedi (15%), ime (5%).
 • Sodelovanje na natečaju je prostovoljno. Stroške priprave jedi, za pripravo recepture in za degustacijo, nosi tekmovalka oz. tekmovalec.
 • Zmagovalka oz. zmagovalec natečaja za lokalno jed Okusi Rudniške četrti bo prejel diplomo, priznanje za kulinarično ustvarjalnost, medaljo in prehodni pokal, na katerem bo njegovo ime.
 • Zmagovalka oz. zmagovalec natečaja in recept bosta predstavljena v glasilu Rudniška četrtinka.

S sodelovanjem v natečaju za lokalno jed Četrtne skupnosti Rudnik  Okusi Rudniške četrti se šteje, da sodelujoči s temi pogoji soglaša. Namen natečaja je spodbuditi razvoj lokalnih kulinaričnih jedi, ki temeljijo na lokalnih sestavinah ali s svojim izgledom predstavljajo naravne, kulturne in druge značilnosti četrtne skupnosti Rudnik.

Organizator natečaja Okusi Rudniške četrti je Četrtna skupnost Rudnik, MOL, Pot k ribniku 20, Ljubljana, v sodelovanju z Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana, Ižanska cesta 10,  Ljubljana. Natečaj poteka od 1. 7. 2024 – 20. 8. 2024, objavljen je na spletnih straneh www.rudniskacetrtinka.com in www.bic-lj.si. Organizator si pridržuje pravico, da natečaj tudi podaljša ali skrajša in o tem obvesti sodelujoče na spletni strani in že prijavljene.

Prijavljene recepture morajo biti avtorsko delo prijavitelja.

Prijavitelji oz. avtorji se strinjajo  da sodelujejo prostovoljno in za sodelovanje ne pričakujejo denarnih vračil.

Prijavitelji se prijavijo prek spletne prijavnice, fotografije in recepturo pošljejo prek elektronske pošte. Prijavljeni bodo dodatne informacije in sporočila dobili po elektronski pošti oz. sms sporočilu, na naslov oz. številko, ki jo bodo navedli v prijavnici. Za popolno prijavo se šteje, da prijavitelj najkasneje do 20. 8. 2024 do 24h pošlje prijavnico z vsemi potrebnimi podatki oz. do 20. 8. 2024 do 24h osnovno prijavnico dopolni s poslano recepturo, opisi in fotografijo ali fotografijami končnega izdelka.  Če imate problem z dostopom do spletne prijavnice, je prijava mogoča tudi prek elektronske pošte ali po dogovoru na telefonski številki 01 428 03 45 (ČS Rudnik), v času uradnih ur.

O rezultatih razpisa bodo sodelujoči obveščeni s sporočilom na elektronski naslov oz. telefonsko številko, ki so ju podali ob prijavi.

Izvajalec Četrtna skupnost Rudnik, MOL, upravljalec osebnih podatkov, Pot k ribniku 20, Ljubljana, mol.rudnik@gljubljana.si se zavezuje k varovanju osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Podatki iz prijavnice se obdelujejo na podlagi točke (b) prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov. Osebni podatki (ime, priimek, e-pošta, telefonska številka) bodo uporabljeni za namene izvajanja natečaja Okusi Rudniške četrti in obveščanja prijaviteljev o poteku natečaja, poročanja o projektu in javno objavo rezultatov natečaja, ki vključuje nagrajene recepte in avtorje. Prijavitelji se s prijavo strinjajo in dovoljujejo, da se njihovi osebni podatki (ime in priimek) uporabijo pri javni predstavitvi rezultatov oz. se z organizatorjem dogovorijo o načinu objave. Ime jedi, recept in fotografije se javno objavijo v vsakem primeru, na razglasitvi rezultatov na javnem dogodku Dan ČS Rudnik, na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana, Četrtne skupnosti Rudnik in BIC Ljubljana ter na družbenih omrežjih in spletnih straneh s katerimi upravljajo.

Prijavitelji oz. avtorji se strinjajo, da bosta v primeru zmage recept in avtor predstavljena v glasilu Rudniška Četrtinka. O načinu predstavitve bo avtor sodeloval z organizatorjem oz. uredniškim odborom glasila. Vsi prijavitelji oz. avtorji se strinjajo, da se njihova jed (fotografije, opisi in predstavitve jedi), uporablja za nadaljnje promocijske aktivnosti lokalne jedi Četrtne skupnosti Rudnik in Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, brez odobritve avtorja.

Četrtna skupnost Rudnik bo podatke neizbranih sodelujočih hranil najmanj eno leto, podatke izbranih in nagrajenih sodelujočih pa do dosega namena.

Kot posameznik imate, pod pogoji iz Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov, pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, do prenosljivosti, izbrisa in popravka podatkov. Pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo, poslano na naslov: mol.rudnik@ljubljana.si.

Za več informacij o varstvu osebnih podatkov se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na Mestni občini Ljubljana: dpo@ljubljana.si

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je možna pritožba/prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS

Sodelujoči lahko kadarkoli v času natečaja odstopi od sodelovanja.

SORODNI ČLANKI