Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran rudniskacetrtinka.si, za katero skrbi Četrtna skupnost Rudnik.

Dostopne vsebine

Spletna stran sledi načelom dostopnosti – zaznavnost, upravljivost, razumljivost in robustnost.

 • Spletna stran ima ustrezno strukturo in je pregledna.
 • Elementi na strani so jasno prepoznavni (npr. meni, povezave, polja).
 • Spletno stran je mogoče navigirati s tipkovnico.
 • Spletna stran je odzivna in jo je mogoče uporabljati na različnih napravah in različnih povečavah.
 • Kontrasti (med besedilom in ozadjem, med gumbi in besedilom na gumbih) so ustrezni.

Izogibali smo se:

 • nejasnim opredelitvam,
 • sklicevanjem na barve ali lokacije na zaslonu,
 • kompleksnih, dolgih in nerazumljivih besedil,
 • kompleksnim tabelam,
 • kompleksnim obrazcem,
 • premikajočih in utripajočih vsebin.

Stopnja skladnosti

Spletna stran je po samooceni delno skladna s smernicami WCAG (Web Content Accesisibility Guidelines) 2.2.

Nedostopna vsebina

Na podlagi poziva Inšpektorata smo spletno stran pregledali in opazili, da objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Nedostopne vsebine, ki jih bomo pričeli tudi aktivno reševati:

 • Vse slike nimajo nadomestnega besedila, besedila v člankih niso ustrezno stilizirana oz. so odvečno stilizirana (Rešitev: Postavitev smernic za objavljanje na spletni strani, ureditev že objavljenih vsebin, saj je količina obvladljiva).
 • Struktura naslovov ni ustrezna (Rešitev: Preureditev spletne strani).
 • Na spletni strani se lahko nahajajo datoteke, ki niso dostopne (npr. skenirani dokumenti v obliki PDF, povezave na zunanje dokumente v obliki tabel). Obstoječih dokumentov zaradi nesorazmernega bremena ne bomo v celoti prilagajali.

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava o dostopnosti je bila objavljena 21. 4. 2023 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

O morebitnih primerih neskladnosti z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo spletne strani za osebe s posebnimi potrebami, nas obvestite na mol.rudnik@ljubljana.si.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo Inšpektoratu za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
T: 01 555 58 48
E: gp.ijs@gov.si