KLJUČNI KONTAKTI

Policija

Klic v sili: 113
Anonimni telefon: 080 1200
www.policija.si

Logotip slovenske policije

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana

Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 /425-34-19
E-pošta: rdeci.kriz@rks.si
www.rks.si


Mestno redarstvo Ljubljana
01/306 -16 -20
e- pošta: glavna.pisarna@ljubljana.si
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/prekrskovna-organa/mestno-redarstvo/

Spominčica – Alzheimer Slovenija
Luize Pesjakove, 1000 Ljubljana,
01/256-51-11
Svetovalni telefon: 059/305-555
e-pošta: info@spomincica.si
www.spomincica.si

Zdravstveni dom Ljubljana, enota Vič Rudnik
Enota Rudnik, Rakovniška ulica 4, 1000 Ljubljana,01/420-24-00

Enota Vič, Šestova 10, 1000 Ljubljana , 01/200-45-00
e-pošta, tajništvo: taj.vic@zd-lj.si
www.zd-lj.si

Dnevni center aktivnosti
Pot k ribniku 3a, 1000 Ljubljana
01/ 427-12-21
E-pošta: dcarudnik@gmail.com (nov e-naslov od aprila 2023!)
www.dca-ljubljana.org

Zavod za oskrbo na domu
Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana
01/ 239-65-00,
enota Vič Rudnik: 01/24-20-600
e-pošta: info@zod-lj.si

Mestna knjižnica Ljubljana, knjižnica Rudnik
Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana 01/ 308-57-10
e-pošta: rudnik@mklj.si
www.mklj.si
Odpiralni čas:
pon od 12.30 do 19.00
tor od 12.30 do 19.00
sre od 08.00 do 15.00
čet od 12.30 do 19.00
pet od 12.30 do 19.00
(poletni odpiralni čas velja
do 28. avgusta 2021)

Vrtec Galjevica
Galjevica 35, 1000 Ljubljana
01/420-47-00
e-pošta: tajnistvo@vrtec-galjevica.si
www.vrtec-galjevica.si

Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Ob dolenjski železnici 48
1000 Ljubljana 01/280-91-00
e-mail: os-oskar.kovacic@guest.arnes.si
www.ososkar.si

Mladi Zmaji
Resljeva cesta 18, Ljubljana
01/306-40-64
e-pošta: info@mladizmaji.si
www.mladizmaji.si

JP VOKA Snaga
Vodovodni ali kanalizacijski sistem 01/ 580-81-00
Ravnanje z odpadki 01/477-96-00
e-pošta: vokasnaga@vokasnaga.si
www.vokasnaga.si

Gasilska brigada Ljubljana
klic v sili 112
Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana
01/ 234-20-00
e-pošta: gbl@gb.ljubljana.si
www.gasilskabrigadaljubljana.si