O nas

www.rudniskacetrtinka.si ni spletno glasilo, je spletna oglasna tabla za tekoče informacije in krajevne novice, za krajane Barja, Rakovnika in Rudnika. Če nas berete tudi drugi, smo veseli.

Glasilo Četrtne skupnosti Rudnik je Rudniška Četrtinka izhaja le v tiskani obliki, vsaj dvakrat na leto ga brezplačno dobijo vsa gospodinjstva v četrtni skupnosti Rudnik. Izhaja od leta 2004.

Vsi izvodi glasila, od prve številke dalje, so objavljeni na spletni strani Mestne občine Ljubljana https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani-2/cetrtna-skupnost-rudnik/publikacije/

Svet ČS Rudnik se je na pobudo Uredniškega odbora leta 2020 odločil, da je čas, da se Rudniška Četrtinka preseli tudi na splet. Sicer ne v obliki glasila, temveč zato, da lahko aktualne informacije pridejo do krajanov hitreje.

Informacije o Mestni občini Ljubljana: www.ljubljana.si

Spletna stran Četrtne skupnosti Rudnik, MOL: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani-2/cetrtna-skupnost-rudnik/